Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*, dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Body Revolution LTD,
 2. Kontakt z nami uzyska Pani/Pan za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail maciej@polishpt.com)
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  3. marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Pani/Pana wyraźnej zgody,
 4. Pani/Pana dane osobowe dotyczące zdrowia przetwarzane będę wyłącznie na Pani/Pana wyraźną zgodę. Jesteśmy profesjonalistami i dbamy o swoich klientów. Trener personalny, aby dobrze wykonać swoją pracę i nie zrobić krzywdy klientowi musi posiadać informację dotyczące zdrowia, a w szczególności musi mieć wiedzę na temat przeciwwskazań lub chorób, aby odpowiednio zbilansować trening i zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Nie obawiaj się. Do tematu bezpieczeństwa danych osobowych podchodzę z pełnym zaangażowaniem i korzystam z pomocy fachowców, którzy pomagają mi zabezpieczać Twoje dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić innym odbiorcom: biurze świadczącemu usługi w zakresie księgowości, kancelarii prawnej, firmie informatycznej lub partnerom handlowym,
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z wykonaniem umowy. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu naszych usług i produktów dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana cofnięcia zgody lub sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.